Dokumenty do USC

Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego została podjęta, decydujesz się na ślub cywilny? Zobacz jakie formalności należy załatwić w USC.

Co, gdzie i jak?

Ślub cywilny  jest niezbędny z punktu widzenia prawa i dopiero po jego zawarciu można mówić o pełnoprawnym małżeństwie.
Na samym początku należy zaznaczyć, że ślub cywilny w Polsce można wziąć w dowolnie wybranym urzędzie, nie ma tak zwanej rejonizacji. Jeżeli chodzi o termin składania dokumentów to jest to od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną datą w przypadku ślubu cywilnego, natomiast gdy mowa o ślubie konkordatowym są to 3 miesiące. Ważne jest jednak, żeby nie odkładać wizyty w urzędzie na ostatnią chwilę aby uniknąć stresu związanego z brakiem wybranego przez nas terminu, zwłaszcza w przypadku okresów świątecznych czy też wakacyjnych.
Przed ślubem Parę Młodą czeka jeszcze wizyta w USC, w którym zostanie zadanych im kilka pytań mających na celu stwierdzenie o braku jakichkolwiek przeszkód do zawarcia małżeństwa a także ustalone zostanie nazwisko jakie przyjmie po ślubie żona oraz dzieci.

Wymagane dokumenty do USC:

1. kawaler / panna

 • dowód osobisty,
 • odpis skrócony aktu urodzenia.

2.   wdowiec / wdowa:

 • dowód osobisty,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu zgonu małżonka.

3.   rozwiedziony / rozwiedziona:

 • dowód osobisty,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

4.   Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany:

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
 • złożyć odpis aktu urodzenia,
 • jeśli jest rozwiedziony(a) lub wdowiec(a) złożyć dokument potwierdzający ten fakt,
 • złożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo) Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

W przypadku Urzędu Miasta Łodzi i Warszawy opłata za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84zł (na rok 2014).

Niestety, konsultant ślubny  nie wyręczy Pary Młodej w formalnościach związanych z USC, Para musi podpisać akt woli zawarcia związku małżeńskiego własnoręcznie.

 

(Źródło: http://bip.uml.lodz.pl/)

Brak komentarzy

Napisz komentarz

WordPress spam blocked by CleanTalk.