Ślub mieszany i śluby w innym wyznaniu

Małżeństwo mieszane w Kościele Katolickim

Małżeństwem mieszanym (mixtae religionis) nazywany jest związek, który zawarty został przez dwie osoby ochrzczone, z których jedna przyjęła chrzest w Kościele katolickim, druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty kościelnej nie utrzymującej pełnej jedności z Kościołem katolickim. Do takiej grupy zalicza się osoby, które zostały ochrzczone m.in. w religii prawosławnej, protestanckiej, anglikańskiej itd.

Organizacja-slubu-Lodz_mediumZawarcie małżeństwa mieszanego jest dozwolone tylko za zgodą kompetentnej władzy kościoła.

Ślub Prawosławny

Jeśli przynajmniej jedna z osób jest wyznania prawosławnego i obie są ochrzczone, mogą zawrzeć ślub w obrządku prawosławnym. Przygotowania do ślubu należy rozpocząć około miesiąca przed uroczystością. Śluby odbywają się zwykle w niedzielę. Nie ma nauk przedmałżeńskich, ale narzeczeni odbywają przynajmniej dwie rozmowy z księdzem. Gdy jedno z narzeczonych jest innego wyznania, spotkań może być więcej. Dokumenty, które należy złożyć w cerkwi, to świadectwo chrztu świętego oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Świadkowie też muszą być wyznania prawosławnego. Należy pamiętać, że ceremonia ślubna w kościele prawosławnym jest dość długa i świadek prawie przez cały czas jej trwania trzyma w rękach nad głową pana młodego koronę, która nie jest lekka.

Od 1998 roku istnieje możliwość zawarcia tzw. ślubu konkordatowego. Wiąże się to tylko z jedną uroczystością w cerkwi (do tej pory, chcąc by małżeństwo było uznane przez państwo, należało zawrzeć tzw. ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego). Nie zwalnia to jednak z obowiązku dostarczenia do parafii, gdzie będzie udzielany sakrament, dokumentów z USC (zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa).

Ślub w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym

Młodzi nie muszą uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich, odbywają się zaś indywidualne rozmowy narzeczonych z pastorem. By wziąć ślub kościelny ze skutkiem cywilnym, należy złożyć zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Konieczne jest przedstawienie świadectwa chrztu. Takie same zasady obowiązują w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i w Kościele Ewangelicko-Reformowanym. Aby wziąć ślub mieszany w Kościele Anglikańskim należy ponadto być parafianinem.

Ślub mieszany w innych wyznaniach

Niektóre religie nie dopuszczają ślubów mieszanych. Jest to np. judaizm – na ślub mieszany nie zgadzają się wszystkie synagogi ortodoksyjne (jak w Polsce) oraz większość konserwatywnych. Taki ślub możliwy jest tylko w amerykańskiej synagodze reformowanej.

Są również kościoły (w tym Kościół Ewangelicko-Augsburski), w których ślub, inaczej w katolicyzmie i prawosławiu, nie jest sakramentem. Co za tym idzie, margines swobody jest większy, gdyż wiele zależy od decyzji pastora.
Zachęcamy do spotkania z naszymi konsultantami ślubnymi!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

WordPress spam blocked by CleanTalk.